Paslaugų kainos

PASLAUGŲ KAINININKAS

Paslaugų laikas: pirmadieniais 18:30-21:30;

antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 6:OO-13:OO ir 18:3O-21:3O

šeštadieniais – 11:OO-15:3O; sekmadieniais – 8:OO-15:3O

Senjorai laukiami antradieniais ir penktadieniais nuo 9:OO val.

 

Paslaugų įkainiai

 

Įviršų
UŽKLAUSOS FORMA