Lengvoji atletika

Lengvoji atletika

Ėjimas – natūralus žmogaus judėjimo būdas. Viena iš lengvosios atletikos rungčių – sportinis ėjimas. Rungties technika sudėtinga. Sportinis ėjimas ugdo jėgą, valią, ištvermę. Varžybos vyksta stadiono take, plente (keliuose), patalpose (maniežuose).

Bėgimas – natūralus, greitas žmogaus judėjimo erdvėje būdas. Tai vienas iš svarbiausių fizinių pratimų, kuris sudaro lengvosios atletikos pagrindą. Tai puiki priemonė visapusiškam sveikatos stiprinimui. Vadovaujantis lengvosios atletikos pratimų klasifikacija skiriamos 4 bėgimų rūšys: be kliūčių, su kliūtimis, estafetinis ir natūraliomis sąlygomis ( bėgimas vietovėje). Bėgimas be kliūčių galimas stadiono take ir patalpose (manieže). Bėgama ratu prieš laikrodžio rodyklę.

Bėgimas per kliūtis – dirbtinių kliūčių, kurios, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, yra išdėstytos tam tikru atstumu viena nuo kitos ir yra standartinio aukščio, įveikimas nuotolyje. Bėgimo kliūtys yra nevienodos. Yra du bėgimo per kliūtis variantai:

Barjerinis bėgimas – barjerai yra lengvos konstrukcijos, bėgama skirtingais takais.

Kliūtinis bėgimas – kliūtys yra masyvios sunkios ir nevirsta. Bėgimo take išdėstomos 5 kliūtys iš kurių viena – duobė su vandeniu. Bėgama vienu taku.

Estafetinis bėgimas – komandinė lengvosios atletikos rungtis, nuotolis suskirstytas į etapus, kuriuos turi įveikti komandos nariai. Tikslas- estafetės lazdelę perduodant komandos nariams, kuo greičiau nunešti į finišą. Estafetės gali vyksti stadione, manieže ir miesto gatvėse.

Bėgimas vietovėje (krosas) – bėgama natūralia raižyta vietove.

Bėgimas plentu (keliais) dar kitaip vadinamas maratonu – ilgiausių nuotolių bėgimas vyksta keliais.

Šuoliai – natūralių ar dirbtinių kliūčių įveikimo būdas. Šuoliai – pratimai kai šokama per vertikalias ( šuolis į aukštį, šuolis su kartimi) ir horizontalias (šuolis į tolį ir trišuolis) kliūtis. Šokama iš vietos ir įsibėgėjus. Šuoliai ugdo jėgą, greitumą, vikrumą ir orientaciją erdvėje. Rezultatai matuojami metrais ir centimetrais.

Metimai – tai pratimai, kai specialūs įrankiai stumiami (rutulys) arba metami (kamuoliukas, granata, ietis, diskas, kūjis) su tikslu kuo toliau nusviesti įrankį. Rezultatai matuojami metrais ir centimetrais. Metimai lavina jėgą greitumą, vikrumą, lankstumą.

Daugiakovės – lengvosios atletikos pratimas, kurį sudaro bėgimų, šuolių, ir metimų rungtys. Daugiakovės harmoningai stiprina sportininką, ugdo pagrindines fizines ypatybes. Daugiakovės pavadinimas priklauso nuo į ją įeinančių rungčių skaičiaus (penkiakovė, septynkovė, dešimtkovė). Rezultatai nustatomi pgal tarptautinę daugiakovių taškų vertinimo lentelę –už kiekvieną rungtį, po to visų rungčių taškai sumuojami. Nugalėtoju tampa sportininkas, surinkęs daugiausiai taškų.

 

Lengvosios atletikos padalinio vedėja Rūta Eitminavičienė
Tel. nr. (37) 341414
Įviršų
UŽKLAUSOS FORMA